Beleidsverklaring

Veiligheid : Een zaak van levensbelang

beleidsverkalring
Zuidgeest besteed erg veel aandacht aan de veiligheid van onze en uw medewerkers.  Niet alleen door instructies en opleidingen, maar ook door veel tijd te investeren aan voorlichting (zie ook onze intentieverklaring en onze maandthema's).  Ook zijn wij aangesloten bij de ABU en zijn wij VCU gecertificeerd.   
 
DE UITGANGSPUNTEN VAN ONZE ORGANISATIE:  
Veiligheid
Veiligheid is onze kernwaarde en hoofdprioriteit. Onze stelregels zijn de volgende:  
 • Wij doen het veilig of wij doen het niet 
 • Iedereen moet weer gezond naar huis 
 • Wij weigeren onveilige opdrachten 
 
Wij stellen ons tot doel een duurzame veiligheidscultuur te creëren met onder andere aandacht voor veiligheidsleiderschap, gedrag, gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.  
 
Gezondheid
Wij streven er naar om de gezondheid en het welzijn van een ieder te beschermen. Een gezond personeelsbestand is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering en wij streven naar een vitale organisatie. Door het identificeren van gezondheidsgevaren, het terugdringen van blootstelling aan gevaar en het meedoen aan specifieke trainingen willen wij het aantal beroepsziektes reduceren.  
 
Milieu
Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen.  
 
Kwaliteit en Klantgerichtheid
Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. In de kwaliteitsprocedures van onze ondernemingen staat geborgd hoe wij dit doen. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot kwaliteit, arbo- en milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, arbo- en milieuzorg.  
 
Zakelijke Integriteit en Transparantie
Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming. Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten, leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of bedrijfseigen normen en waarden.  
 
Flexibiliteit
Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken continu naar verdere verbetering.  
 
Werkomstandigheden
Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de juiste plek werkt. Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of godsdienst.  
 
Samenwerken
 Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig samenwerken binnen de Zuidgeest organisatie en met onze partners. Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat dan het financiële resultaat en het belang van de individuele werkmaatschappijen.  
 
Interne en Externe Controles
Wij  zijn wij in bezit van onder meer de volgende certificaten: VCU, NEN 4400-1. Wij conformeren ons aan interne en externe onafhankelijke controles om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en procedures te toetsen. De rapporten van de interne VCU audits worden door de directie besproken en beoordeeld. Wij werken voordurend aan verbetering van onze prestaties.  
 
Opvolging
Indien een medewerker onze gedragsregels niet opvolgt, zal dit worden gesanctioneerd.  
Ridderkerk, 1 januari 2013  
Directie 
Uitzendbureau Zuidgeest  
R. Winterswijk

Opleidingen

Opleidingen en cursussen

Naast een optimale dienstverlening wordt er door Zuidgeest veel aandacht besteed aan veiligheid en kwaliteit.
 
Een uitgebreid opleidingenpakket is erop gericht om de vakbekwaamheid en het veilig werken van de medewerkers te vergroten.
 
opleiding cursussen
 
opleiding medewerkers

Opleiden van onze medewerkers :

Om de inzet van onze medewerkers te verbreden en te optimaliseren, kan Zuidgeest cursussen verzorgen. 
Bent u werkzaam bij Zuidgeest en wilt u meer weten over de mogelijkheden hiervoor?
Neem dan contact op met de vestiging waarvoor u werkzaam bent. 
 
 • Basisveiligheid VCA
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
 • SIR opleiding Hogedrukspuiter (HDS)
 • SIR opleiding Hogedrukmachinist (HDM)
 • SIR opleiding Adembescherming niveau B (AB1)
 • SIR opleiding Adembescherming niveau C (AS)
 • Werken met onafhankelijke adembescherming (ademhalingsautomaat)
 • Opleiding Werken als buitenwacht (mangatwacht)
 • Opleiding Gasmeten EX-OX-TOX
 • Opleiding Werken met kleine blusmiddelen
 • Opleiding Flensmonteur, Werken aan flensverbindingen volgens protocol
 • Opleiding Verplaatsen van lasten (VVL)
 • Opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV)
 • Heftruckchauffeur

Contact

Hoofdkantoor
Uitzendbureau Zuidgeest

Driemanssteeweg 45
3084 CA Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 316 07 00
info@zuidgeest.nl

 

Zuidgeest vestigingen:

Afdeling industrie
Driemanssteeweg 45
3084 CA Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 316 07 00
industrie@zuidgeest.nl

Afdeling bouw
Spuiboulevard 222 B
3311 GR Dordrecht
Tel. +31(0)10 - 246 60 60
bouw@zuidgeest.nl

Regiokantoren
Spuiboulevard 222 B
3311 GR Dordrecht
Tel. +31(0)78 - 648 25 55
dordrecht@zuidgeest.nl

Punterweg 4
8042 PB  Zwolle
+31 (0)10 3160700 
zwolle@zuidgeest.nl


Rijksweg Centrum 38 a
6161 EG Geleen
Tel. +31(0)46 - 423 51 23
geleen@zuidgeest.nl

Steenoven 11-13
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 010 3160700
brabant@zuidgeest.nl